Slib

Jan Klíma slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání ve farní a ekonomické radě a podílet se na šíření Božího království a na hospodaření s majetkem farnosti.
Kéž mi pomáhá Bůh.