2015

Dobrá zpráva Po dva roky probíhaly v naší farnosti podzimní kurzy Alfa, s laskavým souhlasem a vydatnou aktivitou otce Jana Klímy. Pro ty, kteří  nevědí, o co se přesně jedná - jde o deset  večerů se společnou večeří v příjemném prostředí farního sálku. Po jídle následuje půlhodinová promluva zajímavého přednášejícího hosta na křesťanské téma. V malých skupinkách si pak povídáme o tom, co nás v promluvě zaujalo. I letos nabízíme tuto duchovní a společenskou aktivitu lidem hledajícím Boha bez ohledu na jejich stáří nebo konfesi. Od 30. září otvíráme třetí podzimní kurz Alfa. Zájemci by se měli předem hlásit na naši mailovou adresu a telefonní čísla uvedaná na pozvánce nebo osobně na faře či u známých organizátorů. Všechno je na základě dobrovolnosti - host, který nemá chuť s námi dál pokračovat, se s námi rozloučí a nikdo se neznepokojuje. Máme jen jednu prosbu, aby naši hosté začínali od 1. večera, aby jim neunikala temata, na kterých se dál staví. Někteří absolventi z minulých dvou let by měli zájem kurz opakovat. Bohužel pravidla to neumožňují. Kdo se chce znovu účastnit, musí se stát organizátorem. S Boží pomocí a naší modlitbou se v září pustíme do díla. Za  organizátory Zdeňka Gloserová. Příspěvek od Tamary - kurzy Alfa v Rosicích u Brna 2015. Letos probíhá v příjemném prostředí rosické fary třetí ročník kurzů Alfa. Schází se zde, jak lidé věřící – ti hledají prohloubení svých znalostí, tak lidé hledající odpovědi na otázky ohledně své víry. Všichni si poslechnou přednášku na dané téma a pak o ní diskutují. Každý má možnost říci svůj názor, postřeh. Tyto diskuze jsou vždy přínosem – slyšíme názor i z jiného úhlu pohledu, vždy se dozvíme něco zajímavého. Domů odcházíme nabyti energií se spoustou podnětných úvah k dalšímu zamyšlení. Atmosféra na kurzech je velmi milá, nachází me zde i nové přátele. Kurzy Alfy jsou určeny pro lidi všech věkových kategorií – dveře jsou otevřeny všem. Tamara Alfa kurz