Rok 2012

.

Děkanská pouť

Svatý Kopeček a Kroměříž

Biřmování

.

1.svaté přijímání

.