Jak přispět

 • Nepeněžité příspěvky

  Peníze nejsou vše, podporu nám můžete vyjádřit i jinak. Například dobrým slovem ve svém okolí, širší propagací, modlitbou nebo jiným dobrým nápadem, který nám zašlete na varhanyprorosice@seznam.cz .

 • Finanční příspěvky
Finanční dary shromažďujeme na účtu                    267083319/0300  
 •  vedeném u ERA banky, která je součástí Československé obchodní banky, a. s. Pobočky této banky najdete skoro na každé poště. Jde o zvláštní účet, určený pouze pro účel stavby varhan. Dary můžete zasílat přímo na účet nebo vkládat bezplatně na pobočce. Při vložení hotovosti na pobočce musíte na vkladový list napsat číslo a název účtu „Varhany pro Rosice“ . Číslo účtu je potřeba psát na vkladový lístek  odzadu, aby nezůstala žádná kolonka za účtem prázdná.
 
 • Daně
 • O dary věnované sdružení si můžete snížit svůj daňový základ. Je však potřeba si      vyžádat potvrzení o převzetí daru nebo v případě většího finančního obnosu uzavřít darovací smlouvu.

  Fyzické osoby si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je, aby za rok darovali v součtu aspoň 1000 Kč. V daňovém přiznání uplatní odečet maximálně do výše 10 % základu daně.

  Právnické osoby mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je, aby za rok darovali v součtu aspoň 2000 Kč. V daňovém přiznání uplatní odečet maximálně do výše 5 % základu daně.

  Při darování částky vyšší než 5000 Kč doporučujeme uzavřít písemnou darovací smlouvu.

  Potvrzení o daru vydá a případné dotazy zodpoví Ing.Bronislav Dvořáček, dvoracekb@seznam.cz, tel. 608 838 588 .