Chrámový sbor

Chrámový sbor vznikl spoluprací rosické a neslovické scholy. Vzájemným spojením se nám povedlo vytvořit amatérský smíšený pěvecký sbor schopný interpretovat duchovní skladby od našich i světových autorů.

Zpíváme na všech významných liturgických slavnostech obou těchto farností. Několikrát ročně pořádáme koncerty duchovní hudby, jedná se hlavně o adventní koncerty v Rosicích i okolních obcích, koncert ve dnech rosické pouti k Nejsvětější Trojici a koncert v rámci akce Noc kostelů. Dále hudebně doprovázíme modlitební večery v duchu Taize.

K pravidelným zkouškám se zhruba 12 členů schází každou neděli večer. Sbor tvoří hudebníci všech generací.

Všichni, kteří rádi zpívají k oslavě Boží a jsou této aktivitě ochotni obětovat kus svého času, jsou mezi námi vítáni.