Kalendář farnosti

Pravidelné události:
Každý pátek v 9:30modlitby matek
Každou středu v 16:00 –  Sedmikrásek – půlhodinový program pro maminky s nejmenšími dětmi na rosické faře s povídáním a zpíváním o víře hravou formou.
V 17:00 lze navázat dětskou mší svatou v místním kostele

Sobotní mše svatá 17:30 ze Zastávky se přesouvá do Rosic na 17:30 z důvodu opravy kaple.

Kvě
24
Noc kostelů
Kvě 24 celý den

Rosice u Brna, kostel sv. Martina a kaple Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 24. května 2019

8:00-12:00 Prohlídka kostela Sv. Martina pro školy
S výkladem vedeným panem farářem.
16:00-23:00 Vítejte v kostele!
Prohlídka chrámu, ochutnávka mešního vína. Doprovodný program pro děti.
17:00-18:00 Workshop SVČ Rosice
Výtvarná dílnička pro děti na téma mše – zpřítomňování Kristovy oběti.
18:00-19:00 Mše svatá
19:00-19:30 Collegium Trinitatis
Současná duchovní hudba v podání chrámového sboru z Rosic a Neslovic.
19:40-20:00 Nebojme se mše
Proč vypadá mše tak, jak vypadá? Jaké jsou její základní prvky (gesta, slova, symboly) a jak se slaví? Jaké předměty se při mši používají? Vysvětlení významu a průběhu liturgie pro laiky.
20:00-20:30 Koncert
Vystoupení žáků ZUŠ Rosice
21:00-21:30 Průvod světel
Rosická mládež nás pozve na podzimní hody a doprovodí od chrámu sv. Martina ke kapli Nejsvětější Trojice. Lampiónky k zapůjčení.
21:00-23:00 Ztišení a rozjímání
Kostel sv. Martina i kaple Nejsvětější Trojice otevřeny pro osobní zklidnění a rozjímání. V kapli zpívané modlitby.