Kalendář farnosti

Pravidelné události:
Každý pátek v 9:30modlitby matek
Každou středu v 16:00 –  Sedmikrásek – půlhodinový program pro maminky s nejmenšími dětmi na rosické faře s povídáním a zpíváním o víře hravou formou.
V 17:00 lze navázat dětskou mší svatou v místním kostele

Sobotní mše svatá 17:30 ze Zastávky se přesouvá do Rosic na 17:30 z důvodu opravy kaple.

Dub
26
Dubnové hovory u svícnu – Za ostatky světců severozápadní Itálie – pá 26.4 v 19hod.
Dub 26 @ 19:00 – 21:00

Za ostatky světců severozápadní Itálie ( Sv. Augustin, Ambrož, Jan Bosko, Rita )                    – pá 26.4 v 19 hod. – fara. Hosté:  P. Jan Klíma, Petr a Jana Kalodovi.                                   Shlédnutí fresky Poslední večeře v Miláně od Leonarda da Vinci.