Kalendář farnosti

Aktuality


Tříkrálová sbírka 2023

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Sešlo se 13 skupinek, které chodily v Rosicích, Tetčicích, Zastávce i Babicích. Celkově se vybralo 90 083 Kč.

Fotky od Lucie Mojžíšové najdete zde na webu.Více jich najdete v galerii.


Sbírka Charity ČR na pomoc Ukrajině

Číslo účtu: 55660022/0800
Variabilní symbol: 104


Pravidelné události

Každé pondělí 18:45 a pátek v 10:00modlitby matek
Každou středu v 15:45výuka náboženství a Sedmikrásek – program pro maminky s nejmenšími dětmi na rosické faře s povídáním a zpíváním o víře hravou formou.
V 17:00 navazuje dětská mše svatá v místním kostele.
Sobotní bohoslužby –  s nedělní platností na Zastávce v 17:30h.
Jednou za dva týdny ve středu v 18:00 na faře v Rosicích modlitební společenství.


Nadcházející události

Datum / čas Událost
22. 04. 2023 9:00 - 12:00 Jarní dobročinný bazárek
Měsíční přehled