Kalendář farnosti

Aktuality

Sbírka Charity ČR na pomoc Ukrajině

Číslo účtu: 55660022/0800
Variabilní symbol: 104


Pravidelné události

Každé pondělí 18:45 a pátek v 10:00modlitby matek
Každou středu v 15:45výuka náboženství a Sedmikrásek – program pro maminky s nejmenšími dětmi na rosické faře s povídáním a zpíváním o víře hravou formou.
V 17:00 navazuje dětská mše svatá v místním kostele.
Sobotní bohoslužby –  s nedělní platností na Zastávce v 17:30h.
Jednou za dva týdny ve středu v 18:00 na faře v Rosicích modlitební společenství.


Nadcházející události

Žádné události