Výuka náboženství

 

  1. Stupeň – Marie Krajsová

Kontakt: marie.krajsova@seznam.cz tel: 605 757 418

 

 

2. Stupeň – P. Jan Klíma

Středa Fara Rosice

 

Přijďte se během odpoledne domluvit na čase!

 

 

Přihlášky na Faře v Rosicích nebo u vyučujících

 

Příprava na biřmování

Vyhlášené čtvrtky večer na faře.