Svátosti

KřestKřest

U dětí: optimální příprava rodičů před přijetím svátosti je 1 měsíc
U dospělých: udělení po osvojení si základních křesťanských postojů.optimální doba pro přijetí svátosti je 1 rok při měsíčním setkávání

Svátost smířeníSvátost smíření

Zpovídá se před každou mší svatou. Prostor k důkladnější zpovědi je na první pátek, během adorace Nejsvětější svátost.

 

Svaté přijímáníEucharistie

U dětí: příprava běžně v hodinách náboženství obvykle 3. třída
U dospělých: příprava probíhá individuálně

 

BiřmováníBiřmování

U mládeže: podmínky pro mládež
U dospělých: příprava probíhá individuálně

 

ManželstvíManželství

Je včlenění přirozené lásky snoubenců do plánu vykupující lásky Boha k člověku v Kristu Ježíši.
Vhodné se přihlásit alespoň 3. měsíce dopředu před termínem udělení svátosti.

Pomazání nemocnýchPomazání nemocných

V případě akutní potřeby KDYKOLIV,touží-li věřící po svátostné posile například: před operací, při velkých bolestech stáří či nemoci.
Společné udělování: 1x za rok při slavení mše svaté, v neděli po Všech svatých, pro nemocné a starší nad 60. let

__________________________________________________________

PohřebPohřeb

Tváří tvář věčnosti ve skutečnosti smrti nám blízkého člověka, chceme-li poděkovat za jeho život a důstojně uzavřít etapu jeho lidského žití…
Doporučuje se osobní domluva s knězem před stanovením data pohřbu a o způsobu obřadu. Nepatří do 7 svátostí, je však dobré připravit se svátostí smíření.