Aktivity

Aktivity farního společenství, na které jste srdečně zváni:

Bohoslužby

Svátosti

Setkávání manželů

Sdílíme se v radostech a starostech, které manželství a rodina přináší
Každý třetí pátek v měsíci po mši svaté v 19 hodin na faře.

Setkávání mládeže

Probíhá paralelně se setkáním manželů v malém sále.

Biblická hodina

Společná četba Bible a hledání cest k jejímu porozumění pro reálný život.
Bývá ve středu po mši svaté na faře / zatím nepravidelně, termín bude vždy předem oznámen/

Hovory u svícnu

Dotýkáme se témat, která společnost pálí, zveme mezi sebe zajímavé osobnosti.
Poslední pátek v měsíci – po mši svaté na faře.

Modlitby matek

Setkávání maminek, které se společně modlí za své dětí a za rodiny.
Každý pátek od desíti hodin na faře. Informace na [email protected]

Schola

Zpíváme ke chvále Boha i povznesení člověka.
Snažíme se o zkrášlení liturgie. Jsou zváni všichni napříč všemi generacemi. Nácvik zpěvu je v neděli 8:45 na faře a pak po mši svaté na kůru.

Farní „filmový klub‘‘

Rozšiřujeme si obzory a diskutujeme nad zajímavými filmy s duchovním přesahem.
Každý druhý pátek v měsíci po mši sv. v 19 hodin.

Společné výlety, zájezdy

Poznáváme okolí blízké i vzdálené, jsme rádi, když trávíme čas spolu.

Živý růženec