Alfa kurz

Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství. Je určen jak pro ty, kteří se za křesťany nepovažují a chtěli by křesťanství prozkoumat, tak pro nové křesťany, nebo také pro ty, kteří si chtějí upevnit základy své víry.
Každý večer má tři části: začínáme v 18.30 hod. společnou večeří, pokračujeme přednáškou na dané téma a následuje diskuse v menších skupinkách. Při těchto debatách je možné téma večera dále rozvinout, klást otázky, téma kriticky rozebrat, vyjádřit vlastní názor nebo se podělit o své zkušenosti.

Zveme na Alfu 2018