Knihovnička – Informace

Seznam knih

Kde?

Knihovnička se nachází v zákristii kostela Sv. Martina hned za dveřmi na skříni, kde jsou knihy tematicky seřazené. Je zde vyvěšen i kompletní seznam knih.

Seznam knih

je pravidelně aktualizován o přidané tituly – naposledy přidané tituly jsou pro rychlejší orientaci označeny červenou hvězdičkou.

Doba výpůjčky

ani množství vypůjčených knih a brožurek není nijak omezena, ale bylo by fajn, kdyby knihy sloužily, a nebyly zbytečně blokovány

Půjčování

Pokud máte vybranou knihu/y či brožuru/y, zapište prosím každý jednotlivý titul do předtištěné tabulky přiloženého visícího sešitu nadepsaného „Vypůjčené knihy„. Prosím, nezapomeňte na sebe napsat spolehlivý kontakt pro případ, že by knihu někdo nutně potřeboval dohledat – moc děkujeme!
Knihy si lze prohlížet a půjčovat vždy před a po mši – v době otevřeného kostela Sv. Martina, tzn. i zákristie.

Vracení

Při vracení knih/y či brožur/y dopište ke zmíněným jednotlivým záznamům data vrácení. Pro lepší orientaci jsou stránky v sešitu číslované.
Na první straně knihy je vždy podepsán majitel s odkazem na farnost Rosice pro případ, že byste zapomněli, kde se u Vás tento poklad vzal.

Knihovnička slouží

místním farníkům ke sdílení literatury s křesťanskou tématikou, která je v obecných knihovnách dostupná v omezeném množství, a pro mnohé je její pořízení finančně náročné.
Máte doma zajímavé knihy s křesťanskou tématikou a je Vám líto, že neslouží více lidem?

Půjčování Vašich knih

Pokud byste je chtěli poskytnout do farní knihovničky, obraťte se na níže uvedené kontaktní osoby, které Vám s jejich zařazením rády pomohou. Musíme Vás však upozornit na možná rizika – z organizačních důvodů není v našich silách zodpovídat za případné ztráty či poškození dobrovolně poskytnutých knih. Toto riziko je třeba vzít na vědomí, a stran půjčujících apelujeme na křesťanskou morálku.

Princip knihovničky

je postaven na vzájemné důvěře a pochopení. Prosíme Vás, abyste se ke knihám chovali s láskou a zodpovědností, aby mohli sloužit ještě mnoha potřebným lidem,
srdečné díky!

Kontaktní osoby

Jana Lokajová, [email protected], mob.: 606 484 300
Markéta Prášková, [email protected], mob.: 736 429 345

Seznam knih