Knihovnička – Seznam knih

Informace

AUTOR NÁZEV
O SMRTI A UMÍRÁNÍ
Bronnie Ware Čeho před smrtí nejvíce litujeme
Munzarová Martina Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt?
Sieberová Jana Hospic – Příběh naplněné naděje
BELETRIE
Baar Jindřich Šimon Holoubek
Baar Jindřich Šimon Farská panička
Bizot Thierry Anonymní katolík
Dobraczynski Jan Listy Nikodemovy
Fadelle Joseph Cena, kterou zaplatíš
Felici Icilio Fatima
Graziano Marianelli Mistr kung-fu na lopatkách
Immaculée Ilibagiza Přežila jsem
Kovář F.S. Proti proudu – hist.román o Janu Sarkandrovi
Negreová Mireille Pro tebe, můj Bože, tančím
Paul Young Chatrč – kde se tragédie střetává s věčností
Sergej K.Dakov Odpusť, Natašo!
Tamarová Susanna Odpověz mi
Torkington David Poustevník
KATECHISMUS, BIBLE, DĚJINY
A.M.I.M.S. Dotyky nebe a země – 7 událostí v dějinách křesťanství…
Černoušek Tomáš Liturgický prostor
Franzen August Malé dějiny církve
Hochmann František Putování praotců
Hrdlička Josef Věřím, věříme-Poznáváme katechismus katolické církve
Kasper Walter Dogma pod Božím slovem
Med O., Koutský P. Základní učení o víře
Moran Michelle Evangelizace s odvahou a citem
Pala Jiří Svatý Hostýn v našich cestách a poutích
Opatrný Aleš Pastorační péče o psychicky nemocné
Paul De Clerc Moudrost liturgie a jak jí porozumět
Ratzinger Joseph Úvod do křesťanství
Ravik Slavomír Bible dnes a pro nás – Starý Zákon
Stott John Rok s Biblí
x Youcat – katechismus katolické církve pro mladé
x Katolický katechismus – život z víry
x O směřování katecheze v dnešní době
MODLITBA,ROZJÍMÁNÍ,NA MINUTU
Augustyn Józef Na minutu s Józefem Augustynem
Bratr Šavol/Lovaš Karol Já, neposlušné dítě
Feehan A.James Na straně andělů
Gilbert Guy Čas žít
Graubner Jan Cesta světla
Grun Anselm Duchovní lékárnička
Grun Anselm Otče, odpusť jim – Sedm Ježíšových slov na kříži
Herbstrithová Waltraud Prodlévání před Bohem s Terezií z Avily, Janem od ……
Lafrance Jean Modlitba srdce
Matice cyrilometodějská Já jsem – 31 meditací před Nejsvětější Svátostí
Meisner Joachim Úvahy o Panně Marii
Peyrous,Pompignolio Jezuita a františkán kouří dýmku – vtipy
Staniek Edward Modlitby marnotratných synů a dcer
Svatošová Marie Bůh mezi hrnci
Svatošová Marie Máme proč se radovat
Svatošová Marie O naději
RODINA A PARTNERSTVÍ
Bohmová Františka Koukej, mami!
Crab Larry Manželství je vztah
Eldredge John !Pozor! Srdce muže
Elias Vella Výstup na horu manželství
Emerson Eggerichs Láska a úcta
Gabriele Kuby Globální sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svobody
Grun Anselm Co živí lásku – vztahy a spiritualita
Hugues Dollié Ženy, milujte své muže!
Chapman Gary Pět jazyků lásky
Chlumský Jan Bůh je láska – pro přípravu snoubenců a obnovu manželství
Křivohlavý Jaro O šťastné rodině
Melchiorová Anna Mateřství
Mikolajek Evžen Modlitba rodin není žádná věda
Papež František Laudato si´ (Buď pochválen)-encyklika o péči o společný domov
Parsons Rob Deset tipů pro táty
Parsons Rob Prarodičem snadno a rychle (a dobře)
Pinknerová Hana Co Bůh šeptá maminkám
Ponsardová Christine Víra v rodině
Urban Jan Na cestu životem
Wright, Oliver Průvodce křesťanským rodičovstvím
ÚVAHY, ŽIVOT Z VÍRY
Adam S.McHugh Introverti v církvi
Gilbert Guy Buďte světlem!
Grun Anselm Jak znovu najít radost?
Grun Anselm Proměň svůj strach-cesta k nové chuti do života
Grun Anselm Půst – Modlitba tělem i duší
Grun Anselm Ztroskotals? Máš šanci!
Anthony de Mello Spojení s Bohem
Bergoglio J. Papež František – Jméno Boží je Milosrdenství
Bergoglio J., Skorka A. Papež František o nebi a zemi
Brno-Lesná Bude vám dáno-malé příběhy o naději III.
Cantalamessa Raniero Život pod vládou Kristovou
Cencini Amedeo Bůh mého života-Rozlišovat Boží působení v osobním životě
Cencini Amedeo Život v usmíření
Doubrava Josef Mozaika hledání
Dovala Juraj J. Chrám uprostřed tržiště
Flek Alexandr Parabible
Frost Jack Zakusit Otcovo objetí
Gumbel Nicky Otazníky života
Halík Tomáš Co je bez chvění, není pevné
Halík Tomáš Svět bez Boha
Halík Tomáš Žít s tajemstvím
Halík Tomáš Žít v dialogu
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce
Ječmínek Vlastislav Lurdy očima lékaře
Journet Charles Vedení duchem svatým
Józef Augustyn Jeruzalémské meditace – Svědectví poutníka
Kašparů Max Naslouchat je víc než poslouchat
Keller Timothy Proč Bůh? Rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu
Keller Timothy Schůzky s Ježíšem – Neočekávané odpovědi…
Kubíček Ladislav Život-největší umělecké dílo
Kodet Vojtěch Přežít nebo prožít mši svatou?
Kuffa Marián Kazatelna život …
Lachmanová Kateřina Karikatury Boha
Lachmanová Kateřina O milosrdenství
Lachmanová Kateřina Síla přímluvné modlitby
Lachmanová Kateřina Vězení s klíčem uvnitř
Lukeš František Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout
Mendonca José Tolentino Otče náš, jenž jsi na zemi
Opatrný Aleš Co dělá náš lidský život křesťanským
Opatrný Aleš Credo – Úvahy o apoštolském vyznání víry
Opatrný Aleš Jak potěšit zpovědníka
Opatrný Aleš Ve světle víry
Padovese Luigi Malé rozhovory svatých
Pronzato Alessandro Provokující evangelia
Rohr Richard Enneagram
Rohr Richard Pád vzhůru
Sagne Jean-Claude Bůh, náš Otec – Život Božích synů jako cesta uzdravení
Satoria Karel Povoláním člověk
Sládek Karel Žít s moudrostí včel
Smolen Štěpán Buď, kde jsi
Soldavini Tiziano Síla lži
Šauer František Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje
Šuppa Jozef Vyznat se sám v sobě
Vácha Marek Tančící skály
Vácha Marek, Satoria Život je sacra zajímavej
Vanier Jean Krása lidskosti
Williams Veronica Radost z odevzdání se
x Cesty víry – Halík, Holcová, Špáta, Hrdá, etc.
x Já a Bůh – Sborníček o zkušenostech víry
x Naše víra – sborník úvah o katolické víře
ŽIVOT S JEŽÍŠEM KRISTEM
Beaumont Mike ABC Ježíšova života
Busch Wilhelm Náš úděl Ježíš
Cantalamessa Raniero Osm kroků ke štěstí – Ježíšova blahoslavenství
Daniel Radek Přišel, zemřel, zvítězil – Příběh Ježíše z Nazareta
Ellen Gould Whiteová Myšlenky z hory blahoslavenství z Ježíšova učení
Ellen Gould Whiteová Poslední dny
Ellen Gould Whiteová Touha věků
Gumbel Nicky Ježíšův životní styl
Honek Alois Žiji ve víře v Syna Božího
Keller Timothy Králův kříž – Život Ježíše a příběh světa
Merell Jan Setkání s Ježíšem – na Hoře,podobenstvích,u Jezera a s učedníky
Volák Josef Život Pána Ježíše Krista
x Přijď, Pane Ježíši
ŽIVOTOPISY
Augustinus Aurelius Vyznání
Benedikt XVI. Apoštol Ježíše Krista – Promluvy o svatém Pavlovi
Boisson Benjamin V krvi je život
Brien Bernard Jerzy Popieluszko – Pravdou proti totalitě
Dachovský P.Karel Svatý Filip Neri
Gaucher Guy Životopis Terezie z Lisieux
Guitton Jean Portrét Marty Robinové
Holková Marie Tvář plná světla – vyprávění o sv.Františku Saleském
Hossein Robert Vlk pohlazený Bohem
Hünnermann Vilém Otec vyhoštěných – P.Damián De Veuster
Hünnermann Vilém Píseň v plamenech – příběh ugandských mučedníků
Chesterton G.K. František z Assisi
Mac Farlane-Barrow Magnus Bouda, která krmí milion dětí
Lonis de Wohl Nepokojný plamen – život sv.Augustýna
Maliňski Mieczyslaw Celý tvůj
Monginová Héléne Rodiče Terezie z Lisieux
Parisciani Gustavo Svatý Josef Kopertinský
Sasiadeková Jolanta Faustyna neobyčejně obyčejná
Schiélé Robert Don Bosco
Soukupová Karla Úsměv – životní příběh Aničky Zelíkové
Svatošová Marie Až k prolití krve – Radostné poselství P. Mudr. L. Kubíčka
Terezie z Lisieux Vstupuji do života-poslední rozhovory
Večeřa V.,Koštuřík P. Otec od Svatého Jiljí
Verlinde Joseph-Marie Z Ašramu do kláštera
Yves Bériault Boží svědek v propasti zla – Život Etty Hillesum
DĚTEM, MLÁDEŽI
Čapek Karel Zahradníkův rok
Papež František Milý Papeži Františku – Papež odpovídá na dopisy dětí
Pleva Josef V. Malý Bobeš
Vácha Marek Nevyžádané rady mládeži
x Bible pro děti
x Bůh mluví ke svým dětem – Texty z Bible

Aktualizováno k 16. 12. 2020.

Informace