Pastorační rada

V naší farnosti byla na podzim 2023 zvolena nová farní pastorační rada v tomto složení:

  • Bohumil Fafílek
  • Jiří Lokaj
  • Jiří Žižkovský
  • Petr Vybíral
  • Zdeňka Gloserová
  • Oldřich Patera
  • Pavel Hradílek
  • Jana Kalodová
  • Lenka Vávrová
  • Jan Ruschka

Pastorační rada se schází pravidelně první pátek v měsíci po večerní mši sv. na faře.

Zápisy z jednání farní rady: