Fotogalerie

K+M+B 2023
K+M+B 20238 photos
Křížová cesta na Trojici
Křížová cesta na Trojici6 photos
Postní duchovní obnova 2022
Postní duchovní obnova 20223 photos
Karneval 2022
Karneval 202212 photos
K+M+B 2022
K+M+B 20229 photos
Bílá sobota 2021
Bílá sobota 202111 photos
Farní dovolená Heřmanov
Farní dovolená Heřmanov21 photos
Farní tábor 2020
Farní tábor 202012 photos
Karneval 2020
Karneval 202012 photos
K+M+B - 2020
K+M+B - 202011 photos
Obnova v Duchu Sv. 2019
Obnova v Duchu Sv. 201919 photos
Farní tábor 2019 - Misionáři
Farní tábor 2019 - Misionáři13 photos
Pouť v Tetčicích 2019
Pouť v Tetčicích 201913 photos
Přednáška M. Vácha 2019
Přednáška M. Vácha 20194 photos
Karneval 2019
Karneval 201912 photos
Cimbálovka 2019
Cimbálovka 20198 photos
K+M+B 2019
K+M+B 201910 photos
Cimbálovka
Cimbálovka9 photos
Karnevalové setkání rodin
Karnevalové setkání rodin11 photos
Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálová sbírka 20189 photos
Biřmování
Biřmování14 photos
Pouť na Trojici
Pouť na Trojici13 photos
Rozsvícená Trojice
Rozsvícená Trojice16 photos
Noc kostelů
Noc kostelů8 photos
1.sv. přijímání
1.sv. přijímání9 photos
Pouť Turzovka
Pouť Turzovka12 photos
Březnová rekolekce - Rosice
Březnová rekolekce - Rosice1 photos
Karneval v oratoři
Karneval v oratoři5 photos
Cimbálovka
Cimbálovka7 photos
Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka 20179 photos
Rekonstrukce kaple na Trojici
Rekonstrukce kaple na Trojici27 photos
Práce kolem kostela
Práce kolem kostela7 photos
1. sv. přijímání 2016
1. sv. přijímání 201637 photos
Pouť Trojice
Pouť Trojice9 photos
Festival Rozsvícená Trojice
Festival Rozsvícená Trojice17 photos
Pouť do Ostravy a do Osvětimi
Pouť do Ostravy a do Osvětimi11 photos
Brigáda - dětská místnost
Brigáda - dětská místnost7 photos
Ministrantský den
Ministrantský den6 photos
Pouť do Slavonic
Pouť do Slavonic12 photos
Děkování za úrodu
Děkování za úrodu10 photos
Táborák - nový školní rok
Táborák - nový školní rok10 photos
Tábor dětí na faře
Tábor dětí na faře19 photos
Transport varhan
Transport varhan8 photos
Omice - sv. Jakub
Omice - sv. Jakub12 photos
Brigáda - dokončení kanalizace
Brigáda - dokončení kanalizace8 photos
Hovory u svícnu - přednášky
Hovory u svícnu - přednášky7 photos
Farní pouť na Vysočinu
Farní pouť na Vysočinu20 photos
Křížová cesta na Trojici
Křížová cesta na Trojici21 photos
Z rekolekce kněží - Rosice
Z rekolekce kněží - Rosice6 photos
Přednáška Jan Špilar 2015
Přednáška Jan Špilar 20159 photos